W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 roku (RODO) informujemy, że w momencie otrzymania od Państwa danych osobowych i kontaktowych stajemy się Administratorem Państwa danych osobowych Art. 13 ust.1 lit. a) RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie na Państwa rzecz umowy/usługi marketingowej, realizacji zamówień oraz transakcjiArt. 13 ust. 2 lit. e) RODO. Podane przez Panią/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, do czasu jej zakończenia i rozliczenia .Art. 13 ust. 2 lit. a) RODO.

W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie Art. 13 ust. 2 lit. b) RODO.

W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres flek@wp.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem Art. 13 ust. 2 lit. c) RODO.

Product added to wishlist
Product added to compare.